ภาพของฉัน

วันพุธที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2553

วันจันทร์ ที่ 30 พ.ย 2552

วันนี้เป็นการแข่งขันวิชาการของจังหวัด โรงเรียนวัดเขาวัง ( แสง ช่วงสุวนิช)เป็นตัวแทนสนามการแข่งขันโดยคณะครูเป็นคณะกรรมการและดิฉันทำหน้าที่เป็นคณะกรรมการแทนครูพี่เลี้ยง 2 วัน คือเป็นฝ่ายประสานงานตึก 3 ปฏิบัติหน้าที่จนถึงเวลาราชการ 15.30 น.

วันศุกร์ที่ 27 พ.ย 2552

วันสุดท้ายของการแข่งขันกีฬาสีวันสุดท้ายแล้ว มีความสนุกสนานกันมาเป็นเวลา 4 วันตั้งแต่วันอังคาร วันนี้ก็ชิงกีฬากันต่อไปจนครบและมีการสรุปเหรียญทอง ให้แต่ละสีและทำการปิดกีฬาสีโดย ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขาวัง ( แสง ช่วงสุวนิช)

วันอังคารที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2553

วันพฤหัสบดีที่ 26 พ.ย 2552

เดินทางมาโรงเรียนเข้าแถวเคารพธงชาติ แยกเข้าห้องเรียน ครูปล่อยเข้ากลุ่มสีตามเดิม
วันนี้ดิฉันนำนักกีฬาเปตองไปแข่งขันการชิงชนะเลิศ ระดับชั้น ป.3 ชาย ป.3 ป.4 และหญิง ป.3 ชิงที่ 3 ได้เหรียญรางวัล คือ รางวัลรองชนะเลิศ 1 และเหรียญรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ในภาคบ่ายกีฬาก็เริ่ม และเมื่อเวลา 15.00 น. นักเรียนทำความสะอาดพื้นที่ก่อนกลับบ้าน

วันพุธที่ 25 พ.ย 2552

เดินทางไปโรงเรียนเวลา 07.10 น. เพื่อยื่นเวรหน้าโรงเรียน และเข้าแถวเคารพธงชาติและสวดมนต์ไหว้พระและนักเรียนแยกย้ายเข้าสีและดำเนินการแข่งขันกีฬาในวันที่ 2 ต่อจากเมื่อวานนี้ดิฉันคุ้มนักเรียน ป.3 และ ป.4 ชาย หญิง ในการแข่งขันกีฬาเปตองผลเป็นที่น่าพอใจผู้ชาย ป.3 และ ป.4 ชนะรอชิงในวันพรุ่งนี้แต่ผู้หญิงชิงที่ 3 ก็เป็นผลสำหรับการแข่งขันที่ดี พรุ่งนี้ก็ต้องสู้ๆกันเพื่อชัยชนะ ช่วงบายพอมีเวลาว่างบางและในเวลา 15.30 น. ต้องมายืนเวรหน้าโรงเรียนเพื่อส่งนักเรียนกลับบ้าน

วันอังคารที่ 24 พ.ย. 2552

นำเด็กนักเรียบนจัดแถวเขาสีเพื่อเตรียมเดินขบวนกีฬาสีของโรงเรียนมีความวุ่นวายของนักเรียนเป็นจำนวนมากเดินมาจาก สนามกีฬากลางจังหวัดราชบุรี จนถึง โรงเรียน ใน เวลา 10.00 น. เขาร่วมพิธีเปิดโรงเรียนสวยงามมากในแต่ละขบวนจนถึงเย็นในเวลา 15.30 น. เริ่มกีฬาเป็นวันแรก สนุกสนาน เหนื่อยแต่ก็อดทน สู้ๆๆค่ะ

วันจันทร์ที่ 23 พ.ย. 2552

ในวันนี้เรียนตามปกติก่อนถึงวันพรุ่งนี้เนื่องจากโรงเรียนเตรียมสถานที่ในการเปิดงานกีฬาเขาวังเกมส์ ดิฉันเขาสอนตามปกติในห้อง ป.3/1,ป.3/5,ป.3/6,ป.3/4 และพอตกเย็นได้เขาสอนพิเศษ ป.3/7 ในวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวก ลบ คูณ หาร เพื่อทบทวนให้นักเรียนในห้องหลังจากนั้นก็เดินทางกลับบ้านพักในเวลา 17.00 น. วันนี้เหนื่อยมากเลยไม่รู้ว่าตอนที่เหนื่อยนั้นกลับมีความสนุกตลอดเวลาที่เขาสอน

วันศุกร์ที่ 20 พ.ย 2552

วันนี้เป็นวันสุดสัปดาห์เดินทางมาโรงเรียนตามปกติเขาแถวเคารพธงชาติ เข้าสอน ห้อง ป.3/7 ป.3/3 เมื่อสอนเรียบร้อยแล้วก็พักรับประทานอาหารกลางวันในเวลา11.15 น. เข้าสอนภาคบ่าย ป.3/2 นักเรียนเข้าสีตามเดิมและดิฉันก็ควบคุ้มกีฬาเปตองเมื่อถึงเวลาโรงเรียนเลิกนักเรียนก็เดินทางกลับบ้านและดิฉันเดินทางกลับบ้านพักในเวลา 16.00 น.